browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Относно

NIKINTA  е група специализирана в проектирането и разработването на интернет страници, както и в развитието на цялостна рекламна стратегия.

Приоритет  е проектирането, изработката и популяризиранито на
качествени интернет сайтове и онлайн магазини на клиенти от малкия и средния бизнес.

Предлагаме услуги в областта на Web дизайна, комплексни решения за фирмено представяне, продажби и реклама в Интернет. Заедно с това извършваме консултански услуги, ефективен маркетинг и популяризиране на изработените от нас страници в Интернет, техническа поддръжка, администрация, както и грижа за Вашият хост и домейн, с което подпомагаме нашите клиенти да осъщесвяват контакти както с наши, така и с чуждестранни клиенти и фирми.


Вашият коментар