browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Пилешка история

Posted by on 13.05.2011

Въпрос:   Защо пилето е пресякло пътя ? ? ?

 

· ПРЕПОДАВАТЕЛ : За да мине от другата страна.
· ПЛАТОН: За свое добро.
· АРИСТОТЕЛ:  В природата на пилетата е да пресичат пътища.
· КАРЛ МАРКС:  Това беше исторически неизбежно.
· MARC BLONDEL (от работническия синдикат):  Защото това е единствения път, по който предприятието му  е позволявало да тръгне .
· ОСАМА  БИН  ЛАДЕН : Това беше революционен акт, който напълно ни оправдава за това, че първо го взривихме и после пуснахме 50 тона отровен газ върху него.
· РОНАЛД РЕЙГЪН: Забравил съм.
· ХИПОКРАТ: Поради излишно секретиране на панкреаса му.
· ANDERSEN CONSULTING: Де регулирането на пилешката страна от пътя заплашваше доминиращата му пазарна позиция. Пилето трябваше да отговори на значителните предизвикателства за създаване и развитие на необходимата компетентност за новия конкурентен пазар. Andersen Consulting, в партньорство с клиента, помогна на пилето да преосмисли стратегията си за физическа дистрибуция и производствени процеси. Използвайки ПИМ (пилешки интеграционен модел), Andersen помогна на пилето да използва своите умения, методология, познания, капитал и опит, за да обедини пилешките хора, процеси и технологии в поддръжка на цялостната си стратегия в рамките на Рамкова програма за управление. Andersen Consulting събра на двудневна работна среща разнородна група от Анализатори на пътища и Най-добри пилета, които, с помощта на консултанти от Андерсен с дълбоки познания в транспортната индустрия, обогатиха капитала си от познания – както явни така и неявни – за да постигнат синергия, с чиято помощ да постигнат имплицитните цели на предоставяне и успешно проектиране и прилагане на фирмена стойностна рамка през континуума на пилешките между-отраслови процеси. Срещата беше проведена в паркова обстановка, спомагаща за  създаването на значима околна среда, която беше стратегически базирана, с промишлена насоченост, и изградена върху идеята за стабилен, ясен и унифициран пазар, в крак с мисията, визията и основните ценности на пилето. Това доведе до решение за пълно интегриране на бизнеса. Andersen Consulting помогна на пилето да се промени, за да има по-голям успех.
        [ Прочетохте ли го цялото? ]
· МАРТИН ЛУТЪР КИНГ, МЛАДШИ: Имам визия за свят, където всички пилета ще бъдат  свободни да пресичат пътя без да се оправдават за действията си.
· МОИЗ: И Господ слезе от Рая и каза на пилето: “Ти трябва да пресечеш пътя”.  И пилето пресече пътя и пееше и се възрадва.
· РИЧАРД НИКСЪН: Пилето не е пресякло пътя, повтарям, пилето НЕ Е пресякло пътя.
· МАКИАВЕЛИ: Важният елемент е, че пилето е пресякло пътя. Кой се интересува защо? Целта само по себе си да се пресече пътя оправдава всяка причина.
· ФРОЙД: Фактът, че се интересувате всички от това, че пилето е пресякло пътя разкрива латентното ви чувство за сексуална несигурност.
· БИЛ ГЕЙТС: Току-що изпипах новият продукт Пилешки офис 2011 , който не само ще пресича пътища, но и ще мъти яйца, ще класифицира важните  Ви досиета, и …
· ОЛИВЪР СТОУН: (Въпросът не е:) La question n’est pas: “Защо пилето е пресякло пътя?”, а по-скоро: “Кой е пресякъл пътя едновременно с пилето, когото да сме забравили в бързината  и който е могъл да забележи пилето? ”
· ДАРВИН: Пилетата, в продължение на дълги периоди от време, са били подложени на естествена селекция, така че генетично да са склонни да пресичат пътища.
· АЙНЩАЙН: Фактът, дали пилето пресича пътя, или пътя се мести под пилето, зависи от отправната точка.
· БУДА: Задаването на този въпрос отрича Вашата собствена пилешка същност.
· ЪРНЕСТ ХЕМИНГУЕЙ: За да умре. Под дъжда.

· РАМБО : Пропуснал ли съм да гръмна някой от изказалите се …?

:)

One Response to Пилешка история